Inštalácia

Keď už máte stiahnuté potrebné komponenty, budete potrebova rozbaliť .ZIP súbor (alebo súbory, ktoré ste stiahli po kúskoch). Uistite sa, že používate 32-bitový rozzipovávač. Veľkosť a mená súborov v archíve sú príliš dlhé pre 16-bitový rozzipovávač. Príklady 32-bitových rozzipovávačov zahrňujú WinZip a PKZIP pre Windows.

Oboje ZipSlack aj BigSlack sú vytvorené tak aby mohli byť rozbalené priamo do hlavného adresára disku (ako napríkald C: alebo D:). Vznikne adresár \LINUX, ktorý obsahuje samotnú inštaláciu Slackware. Nájdete v tomto adresári aj súbory potrebné na nabootovanie systému.

Po tom ako rozbalíte súbory, mali by ste mať adresár \LINUX na disku podľa vašej voľby (my budem odteraz predpokladať, že to bolo C:).