Inštalovanie, odinštalovávanie a upgradovanie softwaru

ZipSlack a BigSlack môžu používať tie isté balíky ako používa normálna inštalácia Slackware-u. To znamená, že môžete používať štandardné nástroje Slackware pre prácu s balíkmi na inštalovanie, odinštalovávanie a upgradovanie softwareu. Môžete dokonca priinštalovať balíky priamo s CD-ROM-u Slackware-u.

Viac informácií nájdete v Kapitole 16