Najčastejšie problémy

Toto sú najčastejšie problémy, do ktorých sa môžu dostať používatelia ZipSlack-u a BigSlacku. Ponúkame nikoľko ďalších metód pomoci ak váš problém nie je v tomto zozname. Nasledujúca sekcia sa nimi zaoberá detailnejšie.

Unable to open initial console

(Neschopnosť otvoriť prvotnú konzolu)

To je typicky zapríčinené špecifikovaním nesprávneho zariadenia partície pre nastavenie root= v súbore LINUX.BAT. Upravte súbor LINUX.BAT ešte raz a zvoľte inú root= partíciu. Ak nemáte najmänšiu predstavu, čo to znamená môžete jednoducho vyskúšať každú, až kým sa nedostante k tej, ktorá zafunguje.

Môže to byť tiež zapríčinené rozbalením .ZIP súborov na mieste inom, než je hlavný adresár disku. Archívy musia byť rozbalené priamo na disk nie do podadresára.

Kernel panic: VFS : Unable to mount root fs

Jadro spanikárilo: VFS: nemôžem pripojiť hlavný súborový systém

To znamená, že ste špecifikovali nesprávne zariadenie pre nastavenie root= v súbore LINUX.BAT . Musíte upraviť ten súbor ešte raz a zvoliť iné root= zariadenie. Ak neviete ktoré to je, jednoducho vyskúšajte každé, až kým nenájdete také, ktoré zafunguje.