Open Source a Free Software

V spoločnosti užívateľov Linux-u existujú dve hlavné ideologické hnutia. Hnutie Free Software, o ktoré sa budeme zaujímať najprv, sa snaží dosiahnuť, aby všetok software bol oslobodený od obmedzení z hľadiska intelektuálneho vlastníctva, o ktorom si myslí, že brzdí technické zdokonalenie a pracuje proti dobru spoločnosti. Hnutie Open Source sa snaží o tie isté ciele, ale s použitím viac “pragmatického” prístupu, uprednostňujúc zakladanie svojich argumentov na ekonomických a technických účinkoch zabezpečenia voľného prístupu k zdrojovému kódu, než na morálnych a etických princípoch riadiacich hnutie Free Software

Hnutie Free Software je vedené Free Software Foundation, čo je zárobková organizácia pre GNU projekt. Free software je viac zamerané na ideológiu. Často používaný výraz je “free speech, not free beer” (voľnosť v zmysle 'slobody prejavu', nie v zmysle 'tovaru zadarmo'). V podstate, voľný software je pokus zaručiť isté práva tak pre užívateľov ako aj pre vývojárov. Tieto práva zahrňujú právo bežať program z ľubovoľného dôvodu, slobodu študovať a modifikovať zdrojový kód, slobodu šíriť zdrojový kód a slobodu podeliť sa o akékoľvek modifikácie, ktoré v zdrojovom kóde urobíte. Na to aby boli možné zručiť tieto slobody, bola vytvorená GNU General Public License (GPL). Stručne povedané, GPL zaručuje, že ktokoľvek kto distribuuje skompilovaný program, ktorý je licencovaný pomocou GPL, musí tiež publikovať zdrojový kód a má právo urobiť akékoľvek modifikácie v tomto programe za predpokladu, že tieto modifikácie sú tiež dostupné vo forme zdrojového kódu. Tým sa zaručuje, že ak už je program raz “otvorený” pre spoločnosť, už nemôže byť “uzavretý” iba ak by k tomu dal súhlas každý autor každého kúsku kódu (vrátane modifikácií), z ktorého sa tento program skladá. Väčšina programov je licencovaných pomocou GPL.

Je dôležité poznamenať, že GPL nič nehovorí o cene. Hoci to môže znieť zvláštne, môžete za voľný software pýtať peniaze. “Slobodná” časť hovorí o slobodách, ktoré máte vzhľadom na zdrojový kód, ale nie o cene, ktorú platíte za software. (Naopak, akonáhle vám niekto predal alebo daroval skompilovaný program licencovaný pre GPL, je povinný poskytnúť vám tiež zdrojový kód.)

Podobným spôsobom funguje mladšie hnutie Open Source, Open Source Initiative je organizácia, ktorá existuje jedine preto, aby získavala podporu pre software s otvoreným zdrojovým kódom. To znamená, software, ktorého zdrojový kód je dostupný rovnako ako aj skompilovaný program pripravený na spustenie. Neponúkajú nejakú špecifickú licenciu, ale namiesto toho podporujú rôzne existujúce softwarové licencie.

Idea, ktorá stojí za OSI, je snaha získať viac firem podporujúcich otvorený zdrojový kód tým, že im dovoľuje písať ich vlastné licencie pre otvorený kód a tieto licencie potom certifikuje Open Source Initiative. Veľa firiem chce uvoľniť zdrojový kód, ale nechcú použiť GPL. Hoci nemôžu radikálne zmeniť GPL, dostávajú ponuku použiť svoju vlastnú licenciu a mať ju certifikovanú touto organizáciou.

Hoci Free Free Software Foundation a Open Source Initiative spolupracujú, nie sú to jedna a tá istá vec. Free Software Foundation používa špecifickú licenciu a poskytuje software za podmienok tejto licencie. Open Source Initiative hľadá podporu vo všetkých licenciach otvoreného zdrojového kódu vrátane tej od Free Software Foundation. Základy, na ktorých každý z nich argumentuje pre sprístupnenie zdrojového kódu, občas rozdeľujú tieto dve hnutia, ale samotný fakt, že tieto ideologicky rozdielne skupiny spolupracujú v snahe dosiahnuť rovnaký cieľ, dáva dôvod k uznaniu úsilia obidvoch z nich.